uyuma ve uyanma duaları

Rasûlullah(s.a.v)yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu:

Elhamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âvâna ve kem mimmen lehû lâ kâfiye lehû ve lâ mü’viye.

Anlamı:Bize yediren,içiren,kafi olan,bizi barındıran ve ihtiyaçlarımızı gören Allah’a hamd olsun.İhtiyacını göremeyen ve barınağı olmayan nice kimseler vardır.(Müslim)

Hz. Âişe(r.anha)diyor ki:

“Hz. Peygamber aleyhisselam yatağına girdiği zaman,Muavvizeteyn’i(Felak ve Nas Surelerini)ve Kul hüvallahü ehad’ı okur,ellerine üfler,sonra ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu da üç kere tekrar ederdi.Hastalandığı zaman da aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.(Müslim)

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz yatağına girince bazen de şu duayı okurdu:

Allâhümme bismike ehyâ ve bismike emûtü.

Anlamı:Allah’ım!Senin adınla hayat bulur,senin adınla ölürüm.

Sabah olunca da şu duayı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr.

Anlamı:Bizi öldüren,sonra tekrar hayat veren Allah’a hamd olsun!Zaten dönüşümüz de O’nadır.(Ebu Davud)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar