yerde kırmızı ve yeşil yapraklar

Allah’ım,bize gerek sana karşı,gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et.Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma.Seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arzetmekle başkalarından müstağni kıl.Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme.Onlar sebebiyle cezalandırma.Bize lütfunla,kereminle ve müsâmahanla muamele et..Amin..

Kaynak:Fethu’r-Rabbâni/Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar