ağaç dalındaki üstü karlı kırmızı meyveler

İstikamet, kerametten hayırlıdır.Mümin,istikamet sahibi olmayı tercih etmelidir. Nefis,kerameti talep hususunda hareket halindedir. Aziz ve celil olan Allah ise kulundan istikamet üzerinde olmasını talep etmektedir.

Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar