gölde yüzen kuğu ve yavrusu

Ey Ahali!

Allah sizi annelerinizin rahimlerinde iken nimetleriyle besledi. Çıktıktan sonra da besliyor. Daha sonraları size afiyetler, kuvvetler, kudretler ve satvetler verdi. Kulluğunu size nasip etti. Sizi, peygamberine tâbi müslümanlar kıldı. Hiç şüphe yok ki, O’nun peygamberine teşekkür etmek ve muhabbet beslemek aynı O’na şükretmek ve O’nu sevmek demektir. O’nun nimetlerini görünce, kalbinizden insanların muhabbeti zâil olur. İzzet ve Celal sahibi Allah’ı tanıyan, O’nu seven ve O’na kalp gözüyle nazar eyleyen kişi o kimsedir ki, iyiliği de kötülüğü de O’ndan bilir. İnsanlardan kendisine gerek iyilik edenlere ve gerekse kötülük edenlere hiç nazar etmez. Esas itibarıyla her şeyi Allah’tan bilir. Eğer insanlardan kendisine bir iyilik gelirse, bunun Allah’tan gelen bir mükellefiyetle vuku bulduğunu bilir. Yine insanlardan bir kötülük gördüğü takdirde bunun da yine Allah’ın musallat kılmasıyla olduğunu bilir. Bakış ve görüşü, yaratılanlardan dolayı Yaratana intikal eder.Bununla beraber, şeriatın hakkını da verir.Hükmünü asla ıskat etmez..

Kaynak:Fethû’r-Rabbâni/Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar