tahta arasında yetiçmiş pembe çiçek

Zenginlik, Azîz ve Celîl olan Allah’ın sevgisine bağlanmak ve bu sevgi ile bütünleşmektir. Fakirlik ise, Allah’tan uzaklaşmak ve kendini O’ndan gayrı varlıklarla zengin saymaktır. Zengin, İzzet ve Celal sahibi Allah’a yakın olmak suretiyle kalbî zafer kazanandır. Fakir ise, Allah ile kalbî yakınlık sağlayamayan ve bu zaferden mahrum kalandır.

Kim ki bu zenginliği arzu ederse dünya sevgisini de, ahiret sevgisini de, dünyadaki ve ahirettekilerin sevgisini de, Allah’tan gayrı her şeyin sevgisini de kalbinden çıkarsın. Eşyayı teker teker kalbinden atsın. Orada sadece ve yalnız İzzet ve Celâl sahibi Allah’a yer bıraksın.

Şu elinizdeki küçük dünya nimetlerine bağlanıp kalmayınız. Allah size onları sadece yolculuk esnasında azıklar olarak yarattı. Bundan dolayı, Allah yolundaki yolculuğunuzda onlardan faydalanınız. Fakat hiçbir zaman onları gaye olarak görmeyiniz. Onlar gaye değildir. Yolculuk esnasında kullanılacak vasıtalardan ibarettir. Allah size dünya nimetlerini, O’na giden yolda ziyafetler vermeniz ve onlarla Allah yoluna delalet etmeniz için ihsan buyurmuştur. İlmi de, onunla amel etmeniz ve ışığı ile doğru ve hak yolu bulmanız için vermiştir.

İzzet ve Celal sahibi Hakk’ın evi olan kalbini tahliye et, boşalt. Orada Allah sevgisinden başka hiçbir şeye yer verme. Melekler içinde suret bulunan eve girmezlerse, içinde bir sürü suretlerle putların bulunduğu senin kalbine Allah nasıl girer?Allah’tan gayri her şey bir puttur. Öyleyse sen putları kır. Evi temizle. İşte o zaman evin sahibinin orada hazır olduğunu göreceksin. Hem o zaman, daha önceleri görmediğin bir çok garip halleri de göreceksin..

Allah’ım,bizi,seni kendimizden razı edecek ameller işlemeye muvaffak eyle..

Allah’ım, Sen kalplerimizi kendine doğru çevir.. Ve:

Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!..

Kaynak: Fethû’r-Rabbânî/Abdülkadir Geylani(k.s)

Açıklama: İnsanların sevgisini kalpten çıkarmak demek onları sevmeyelim anlamında değildir. Allah kullarının birbirini çok sevmesini ve güzel geçinmelerini murad eder ve bu duruma çok sevap verir. Ancak sevdiklerimizi Allah için, O yarattı diye, O hediye etti, lütfetti diye sevmek ve bu sevgiyi Allah sevgisinin önüne geçirmemek gerekir. Bu şekilde olan helal dairesindeki sevgiler Allah’ın izniyle zarar değil fayda getirir.

by ihyaca

Reklamlar