kitap-Kuran okuyan yaşlı adam

Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun, bir defasında ulemadan birisine soruldu:

“Sahip bulunduğun bu ilme nasıl ve ne ile nâil oldun?” Alim cevaben dedi ki:

“Kuşların erkenciliği, devenin sabrı, domuzun hırsı ve köpeğin yaltaklanması ile..Sabah erkenden, kendilerinden ilim-irfan öğrendiğim alimlerin kapısında olurdum.Tıpkı kuşların rızık için sabah erkenden uçmaları gibi. Onların, insana ağır gelebilecek her şeylerine tahammül eder, katlanırdım. Tıpkı devenin ağır yüklere katlanması gibi. İlim-irfan öğrenmeye son derece haris idim..Tıpkı domuzun yediği şeylere haris olması gibi..Kendilerinden ilim –irfan öğrendiğim alimlerin karşısında hiç seviyesizlik endişesi taşımazdım. Tıpkı sahibinin evinin kapısında, kendisine yiyecek vermesi için yaltaklanan köpek gibi.”

Ey ilim-irfan öğrenmek isteyen kişi! Bu alimin anlattıklarına kulak ver. Eğer gerçekten ilim-irfan öğrenmek ve felaha ermek istiyorsan sen de aynı şeyleri tatbik et. İlim hayattır, canlılıktır. Cehalet-bilgisizlik ise ölümdür. İlmi ile âmil, amellerinde ihlaslı, öğretiklerinde Allah hakkı için sabırlı alime ölüm yoktur. Zirâ hiç şüphe yok ki, o ölünce Rabbine iltihak edecek, O’na kavuşacak ve hayatı O’nunla beraber devam edecektir.

Allah’ım, bize ilim-irfan rızkı ver. İlim-irfan öğrenmede ihlas nasip et!..(Amin..)

Kaynak:Fethu’r-Rabbânî/Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar