balık avlayan kuş

Sen İzzet ve Celâl sahibi Allah için zerre miktarı bir infakta bulunursan, O sana dağ kadarını verir. Sen Allah rızası için bir damla tasaddukta bulunursan, O sana bir derya kadarını verir.Dünyada da ahirette de sana ecrini ve sevabını tamamiyle verir..

Ey Ahali! İzzet ve Celâl sahibi Allah ile alışverişte bulunduğunuz takdirde ekinleriniz neşv-ü nemâ bulur, bereketlenir. Nehirleriniz akar. Ağaçlarınız yapraklanır, dallanır – budaklanır, meyve verir..

Daima iyiliği emrediniz. Kötülüklerden sakınınız, kötülükleri men ediniz. İzzet ve Celâl sahibi Allah’ın dinine yardım ediniz. Allah’ın rızasına uymayan davranışlarında arkadaşlarınıza karşı çıkınız. Kim ki hayırlarda ihlas ile hareket eder ve Allah’a olan sevgisini gösterirse, Allah’ın sadakati, de gerek yalnızlık hallerinde, gerekse de cemiyet arasındaki darlık, genişlik, sıkıntı, bolluk,…anlarında devam eder. Hacetlerinizi İzzet ve Celâl sahibi Hakk’tan iseyiniz..O’ndan başkasından ve O’nun kullarından asla istemeyiniz. Eğer mutlaka insanlardan isteme mecburiyeti bulunuyorsa, bu takdirde kalplerinizle İzzet ve Celâl sahibi Hakk’a gidiniz, O’nun huzuruna giriniz. Zira O, isteme yollarından birini size mutlaka ilham edecektir. Eğer boş çevrilirseniz veya istediğiniz verilirse, iyi biliniz ki bu Allah’tandır. Asla o insanlardan değildir.

Allah dostları rızık endişesini kafalarından çıkarıp atmışlardır. Çünkü bilirler ki, rızıklar malum ve muayyen zamanlarda sahibine verilmek üzere takdir edilmişlerdir. Onun için rızık endişesini bir kenara atmışlar ve Allah’ın kapısında mekan tutmuşlardır. Hak erenleri, İzzet ve Celâl sahibi Allah’ın fazlı, yakınlığı ve ilmi sayesinde, Allah’tan başka her şeyden müstağni olmuşlardır. Allah dostları kendileri için bu mertebe hasıl olunca adeta halkın kıblesi ve Allah’ın huzuruna giriş için sözcüleri olmuşlardır. Onlar halkı kalp ellerinden tutarak Allah’a götürürler ve kabul ve rıza hıl’atinin, Allah tarafından bu kullara giydirilmesini talep ederler…

Allah’ım,sen bütün insanları kendi kapına yönelt.Bu benim tek ve ebedi isteğimdir..

Kaynak:Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar