Bahçesinde çiçek olan evler

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir, dedi ki: Rasûlullah(s.a.v) şöyle buyurdu:

“Biriniz dua ettiği zaman “Allah’ım, dilersen beni affet!” demesin. Bilakis isteğini kesinleştirsin ve rağbeti büyütsün. Çünkü (kulun istediği ve Rabbinin ona) verdiği hiçbir şey Allah’a büyük (zor) gelmez.”(Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvud)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar