Kumsalda şişe içindeki balık

Allah’ım, bizi belalara duçar etme. Bizi belalarla imtihan etme! Allah’ım, bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et. Allah’ım, bizi kendine yaklaştır, hiç mesafesiz yaklaştır. Bizim ne senden uzak olmaya takatimiz var, ne de belalara tahammül etmeye. Bize belaların ateşi olmaksızın sana yakınlığı nasip et. Eğer belaların ateşine atılmamız mutlaka gerekiyorsa, bu takdirde bizi o ateşte bir semender yap. O semender ki, ateşte yaşar, orada sükûnet bulur. Ateş ise ona zarar vermez, onu yakmaz. Belaların ateşini de bize tıpkı dostun İbrahim’in ateşi gibi yap. Ateşe atıldığı zaman nasıl ki onun etrafında yeşillikler bitirdi isen, bizim etrafımızda da öylece yeşillikler bitir. Bizi bütün eşyadan müstağni kıl. Tıpkı dostun İbrahim’i müstağni kıldığın gibi. Bizi kendinle ünsiyet peyda ettir. Bizi kendine dost eyle. Tıpkı İbrahim’i dost edindiğin gibi. Bizi musibetlerden muhafaza eyle. Tıpkı O’nu muhafaza eylediğin gibi. Âmin..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar