yemek yiyen kuşlar

Anlatılır ki, bir zamanlar eski kavimlerden biri darlığa ve sıkıntıya düşmüştü..Ahaliden bir kısmı kendi aralarında toplanarak zamanın peygamberine gittiler ve dediler ki:

“Aziz ve Celîl olan Allah’ın hangi amellerden razı ve hoşnut olduğunu bize anlat. Tâ ki, o güzel amelleri işleyelim de, bizim bu darlıktan kurtulmamıza vesile olsunlar…”

Onların bu isteği üzerine zamanın peygamberi niyazda bulundu. Aziz ve Celîl olan Allah da kendisine vahyen şöyle buyurdu:

“Onlara benim şu sözlerimi söyle:

Ey kullarım! Eğer benim rızamı istiyorsanız yoksulları sevindiriniz, onların gönlünü alınız. Eğer siz onları sevindirir, gönüllerini alırsanız işte o zaman ben de sizden razı olurum. Eğer onları incitir, gönüllerini kırarsanız, işte o zaman ben de size kırılır, size öfkelenirim.”

Bu hadiseye kulak veriniz ey akıl sahipleri! Siz yoksulların gönlünü almıyor, onları incitmekten geri durmuyor, bir taraftan da Allah’ın rızasını talep ediyorsunuz. Bu durumda elinize Allah’ın rızası geçmez. Bilakis siz, O’nun gazabına uğratılmaya mahkumsunuz. Benim söylediklerimin gereğini yapar ve o hal üzere sabitkadem olursanız  felah bulur, kurtulursunuz. Benim söylediğim yolda sebat ediniz. Sebatta mahsul vardır. Sebat mahsul verir..

Kaynak: Fethu’r- Rabbânî /Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar