Kalp şeklinde yol ve orman

Gözünü haramlardan çevir. Nefsinin rağbet gösterdiği arzularına mani ol. Kendini daima helal lokma ile beslenmeye alıştır. Allah için mürâkabe ve gözetim altında tutarak batınını, sünnete uyarak da zahirini muhafaza et, Allah yolunun yolcusuna yakışmayan davranışlardan, hal ve tavırlardan koru. Bütün bunlara riayet edersen, işte o zaman kendisinden doğru, sıhhatli ve isabetli görüşler zuhûr eden bir kalbe ve bir akla sahip olursun. Yine o zaman, senin kalbin marifetullah nurları ile hakikaten dolmuş bulunur..

Ben ancak akılları ve kalpleri terbiye ederim. Nefsleri, tabiatları ve adetleri terbiye etmek ise benim işim değildir. Esasen onları terbiye etmeye kalkışmanın bir manası da yoktur…

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî /Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar