vazodaki renkli yapma mine çiçekleri

Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm

Kovulmuş şeytandan ve onun şerrinden Allahu Teâlâ Hazretlerine iltica ederim. Korktuğum şeyden O’na sığınırım. Benim sığınağım O’dur. Bana gelecek zarar, kötülük ve aldatmaları gideren O’dur.

Aldatıcı şeytandan, kötü düşüncelerden, nefsin arzularından, cin ve insanlar tarafından gelecek bütün fitnelerden, kalpte doğacak riya, nifak, ucub, kibir, şirk ve kötü huylardan, ruhun helakine sebep olacak bütün şehvet ve lezzetlerden, cehenneme götürecek bidat, sapıklık, dalâlet ve nefsin arzularından, gayb alemini perdeleyecek söz, iş ve düşüncelerden; nefsin isteklerini, yaradılışın icaplarını ve kötü huyları benimsemekten; Arş’ın ve Kürsî’nin Rabbi olan Allahu Teâlâ’ya sığınırım.

Huzur-ı İlahiden kovulmuş alçak şeytandan Melîk, Hamîd ve Mecîd olan Allahu Teâlâ’ya sığınırım.

Taatinden gafil olmaktan, cezasından rızasına erdiren Rabbime sığınırım. Çünkü O bana şah damarımdan daha yakındır.

Günahkarlara kızdığı zamanki şiddetli tesirinden Allahu Teâlâ’ya sığınırım.

Kıyamet günü tuğyan ve taşkınlık yapmış olanlara sertliğinden ve heybetinden Zât’ına sığınırım.

Karada ve denizde günah işlemekten, usûl ve fürû’a ait unutkanlıklardan, iyi olmayan şeylere kaymaktan, itaati bırakıp kibre düşmekten, iyiliği terk etmekten, yalancı imandan, kötü akıbetten ve iflastan Allahu Teâlâ’ya sığınırım.

Eûzü İle Kulun İstifadesi

Kul, okuduğu eûzüden beş şekilde istifade eder:

1-Din ve hidayet üzere sabit olur.

2-Şeytanın şerrinden ve aldatmasından emin olur.

3-En sağlam kaleye sığınır.

4-Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bir arada bulunur.

5-Gökleri ve yeri yaratan Allahu Teâlâ’nın yardım ve ihsanına mazhar olur.

Kaynak: Gönül İncileri

Reklamlar