Annesine sarılan yavru at, tay

Eûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmâti min gazabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezâtiş-şeytâni ve en yehdurûn.

Anlamı:Allah’ın gazabından ve cezasından, şeytanların hilelerinden ve zarar veren (şeylerden) Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Horozların ötüşünü işittiğiniz zaman Allah’tan lütuf ve ikramını isteyin; zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman da şeytanın şerrinden Allah’a sığının; çünkü o da bir şeytan görmüştür.” (Müslim, Ebû Davud)

Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm

Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğinizde bunu okuyarak şeytanın şerrinden Allah’a sığının; çünkü onlar sizin görmediklerinizi gördükleri için bağırırlar.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar