Yeşil ovadaki koyun sürüsü

Rasûlullah (s.a.v) kurban keserken şu duaları okurdu:

İnnî veccehtü vechiye lillezî feteras-semâvâti vel-erda hanîfen ve mâ ene minel-müşrikîn. İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil-âlemîn. Lâ şerîke lehû ve bi-zâlike ümirtü ve ene evvelül-müslimîn.

Anlamı: Muhakkak ki ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a ihlaslı olarak döndürdüm ve ben müşriklerden değilim. Namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben (bu emre teslim olan) müslümanların ilkiyim.

Kaynak: Gönül İncileri

Reklamlar