Fahr-i Kâinat (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: “Cennet bahçelerine uğradığınızda faydalanınız.” (Orada bulunanlar) dediler ki: “Cennet bahçeleri hangisidir?” Allah Rasûlü (s.a.v):

“Halaka-i zikirdir (zikir halkalarıdır)” buyurdu. (Tirmizi, Müsned)

 

Reklamlar