kurumuş çiçek ve yapraklar

Tevbenin üç nevi manası vardır: Birincisi pişmanlık; ikincisi, Allah’ın yasak kıldığı şeyi tekrar işlememeye kesinlikle karar vermek; üçüncüsü ise işlenen haksızlıkları telafi etmek için çaba harcamaktır.

Cüneyd-i Bağdadî (k.s)

Reklamlar