Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

 “Cennet bahçelerine uğradığınızda faydalanınız.” Orada bulunanlar dediler ki:

-Cennet bahçeleri hangisidir ya Rasûlallah? Allah Rasûlü (s.a.v) buyurdu ki:

“Halaka-i zikirdir (zikir halkalarıdır).” (Tirmizi, Müsned)

Reklamlar