zarif beyaz çiçekler

İzzet ve Celal sahibi Hakk’a ve insanlara karşı kibirlenmeyi bırak. Zira kibir; İzzet ve Celal sahibi Allah’ın, cehennemde kendilerini yüzüstü düşüreceği zalimlerin sıfatları cümlesindendir. İzzet ve Celal sahibi Allah’ın takdirine razı olmadığın zaman O’na karşı kibirlenmiş olursun. Müezzin ezanı okuduğu zaman hemen namazı edaya koşmuyorsan O’na karşı kibirlenmiş olursun. O’nun mahluklarından birine zulüm-haksızlık edersen  O’na karşı kibirlenmiş olursun. Yaratıklarının en zayıfı vasıtasıyla seni mahvetmeden hemen önce O’na dön. Nitekim Nemrud’u ve diğer bir kısım hükümdarları mahlukatının en zayıfları vasıtasıyla helak etmiştir. Allah’a dön ve günahlarına tevbe et. Hem de samimi ve ihlaslı olarak. Gerek Nemrud ve gerekse diğer hükümdarlar Allah’a karşı kibirlenip böbürlenince, O da onları önceleri aziz iken sonraları zelil, hakir kıldı. Önceleri zengin iken, sonradan fakirliğe düşürdü. Önceleri nimetler içindelerken, sonrasında azaba duçar kıldı. Yaşayıp dururlarken öldürdü..

Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar