beyaz çiçekler

Nefse asla genişlik verme, müsamaha gösterme. Onun isteklerine uyma. İşte o zaman felah bulur, kurtulursun. Onun yüzüne hiçbir zaman gülme. Bin sözünden ancak bir tanesine cevap ver. Ta ki ahlakça güzelleşinceye, sükunet buluncaya ve kani oluncaya kadar. Eğer senden zevklerle ve hevâi arzularla alakalı bir şey isterse hep ileriye at, tehir et ve kendisine de ki:

“Heveslerini cennete sakla!”

Lütuf ve ihsan gelinceye dek onu mahrumiyetin acılarına sabrettir. Eğer onu sabrettirirsen ve o da sabrederse, Aziz ve Celil olan Allah onunla beraber olur. Zira şanı yüce olan Allah şöyle buyurur:

“Hiç şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Sûresi,ayet 153)

Nefsinin hiçbir sözünü kabul etme. Zira o mutlaka şerre meyleder. Onun senden yapmanı isteyeceği şey mutlaka şerdir. Eğer isteğine cevap verecek olursan cevabın mutlaka olumsuz olsun. Nefse muhalefet etmek, onun düzelmesine vesile olacak bir harekettir.

Ey Aziz ve Celil olan Allah’ın iradesi istikametinde hareket ettiğini söylediği halde nefsi ile beraber olan kişi! İddianda yalancısın..

Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar