pembe gül dalları

Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Kim güzelce abdest alır sonra cumaya giderse, hutbeyi dinler ve sessiz durursa o Cuma ile diğer Cuma arasında ve fazladan üç gün içinde işlemiş olduğu günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl ve benzeri şeylerle oynarsa boşa emek çekmiş olur.” (Tirmizi)

Beş vakit namaz, bir Cuma öteki cumaya kadar, bir ramazan öbür ramazana kadar büyük günahlardan uzak kalındıkça aralarındaki günahlara kefaret olurlar. Çünkü Allah Azze ve Celle kim iyi bir amel yaparsa ona, o amelinin on katı sevap verir. Ebu Said Efendimiz (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle söylediğini işittim der:

“Bir kimse bir günde şu beş şeyi işlerse Allah (c.c) o kimseyi cennetliklerden yazar:

1-Hasta ziyaret edeni

2-Cenazeye gideni

3-Ramazan haricinde oruca devam edeni

4-Cuma namazına devam edeni

5-Köle azad edeni (Yani yanında çalışan kimselere önem verip onların haklarını üzerine geçirmeyen iş sahiplerini).”

Ashâb-ı Kiram’dan Râfî (r.a) Efendimizden rivayeten hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

“Müjde sana, bu adımların Allah yolundadır. Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, o ayaklar cehennem ateşine haram olur. Cumaya giden ayaklar da Allah yolunda tozlanmakta olduğundan, devamını sağlayan kimseleri de Allah (c.c) cehenneme haram kılar.” buyurulmaktadır.

Kim Cuma günü yıkanıp camiye giderse günahları ve hataları silinir, cumaya gitmek için yürümeye başladığında her adımına yirmi sevap yazılır. Namazı bitirince ikiyüz senelik amel-i salih işlemiş sevabı verilir. Kim Cuma günü bir vasıtaya binmeden yürüyerek cumaya erken gider ve namaza kadar nafile ibadet eder, imama yakın oturup hutbeyi dinler, boş konuşmayıp sükut ederse, her adımı başına bir sene nafile tutulan oruç ile geceleri namaz ve diğer ibadetle geçirilen ecir ve sevap verilir. Enes b. Malik (r.a) anlatıyor:

“Cebrail (a.s) cumayı, elinin içerisinde sanki bir ayna imiş gibi getirdi. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de:”Bu nedir ya Cibril?” dedi. Cibril (a.s) ise: “Bu cumadır. Senin ve ümmetinin bayramıdır. Rabbin sana onu verdi. Sizin için onda hayırlar vardır. O hayır ise, Cuma günü içerisinde öyle bir saat vardır ki, o anda yapılan dua ve sena kötülüklerden kurtulma ve nice dileklerin kabul buyurulduğu zamandır.” diyerek  cumanın faziletini beyan etti..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar