Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûh ve İbrâhîme ve Mûsa ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-murselîn, salavâtullâhi ve selamühû aleyhi ve aleyhim ecmaîn.