Senin için yananlardan eyle bizi ey Rabbim..

About these ads