Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: “Kişi sevdiğiyle beraberdir, (hayır ve şer olarak) kazandığı şey de kendisinindir. “

(Tirmizi, Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Reklamlar