pembe, gülkurusu zarif çiçek

Ey Ahali! Hakikatleri ne zaman anlayacaksınız? Kendine gidilen doğru yolu ne zaman idrak edeceksiniz? İzzet ve Celal sahibi Hakk’ı sevenleri ziyaret ediniz. Onları bulup beraber bulunduğunuz zaman, mallarınızla ve canlarınızla kendilerine ikram ediniz. Allah’ı hakikaten sevenlerin kendilerine has bir kokuları vardır. Onların yüzlerinde, aydınlatıcı zahiri alametler vardır. Arıza onlarda değil sizlerdedir, sizin basiretlerinizde, sizin hasta ve sakîm anlayışlarınızdadır. Onun için Allah dostlarını göremiyor, anlayamıyorsunuz. Sıddık ile zındığı, helal ile haramı, zehirli olanla zehirsizi, müşrik ile muvahhidi, ihlaslı ile münafığı, günahkar-asi ile mutîyi, Allah’ı sevip O’na güvenenle insanları sevip onlara güveneni…, birbirinden ayırt edemiyorsunuz.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar