karşılıklı iki su dolu ampuldeki iki balık

İslam ve iman senin yanında eğreti olmasın, eğreti durmasın. Senin Allah korkun bu imanla artar. Orucun bununla artar. Namazın bununla artar. Geceleri uyanık oluşun ve ibadetin bununla artar. Eğer imanın eğreti olmaz, hakiki ve kâmil bir iman olursa ibadetlerinde de günden güne artış olur. Sende günden güne kemale doğru bir gidiş olur. İman ve İslam sende birer eğreti meta gibi durdukça ise bunların hiçbiri olmaz. 

Sizler ey Allah dostlarının arasına kayılmak isteyenler! Hezeyanları bırakınız. Dedikoduyu bırakınız. Nefsani heveslerinizin tesiriyle malınızı harcamayınız. Sebepsiz yere komşularınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla fazlaca oturmayınız. Zira bu beraber oturmalar çok kere bir hevesten ibarettir. Yalan konuşmaların ve gıybetlerin ekserisi iki kişi arasında olur. Umumiyetle iki kişi bir araya geldiler mi gıybet ederler. Ötekini, berikini çekiştirirler. Dedikodu ederler. Günah ancak iki kişi arasında tamamlanır. Bu bakımdan, makul ve faydalı bir sebep bulunmadıkça bir arada fazlaca oturmayınız.

Hiçbiriniz gerek kendi işleri ve gerekse aile efradının veya cemiyet fertlerinin işleri hususunda zaruri ve mecburi haller olmadıkça evinden çıkmasın.. Zira sebepsiz yere evinden çıkarsa, boş olduğu için herhangi bir yere gidip orada dedikodu edilmesine sebep olabilir.

Sen gayret et. Konuşan olmamaya çalış. Cevap verici ol. Zira ortada hiçbir şey yokken konuşmaya başlayan dedikoduya düşebilir. Birisi sana bir şey sorduğu zaman önce düşün. Eğer o sualin cevabı soru sahibine de, sana da fayda getirecekse cevap ver. Aksi halde cevap verme…

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani ks

Reklamlar