yavruağzı gül

Ey Ali! Yeni bir elbise giydiğinde şöyle de: “Allah’ın adıyla, hamd bu elbiseyi bana giydiren ve avret mahallimi örtüp insanlara muhtaç olmaktan kurtaran Allah’a olsun.” Böyle deyince elbise henüz üzerindeyken Allah sana mağfiret eyler.

Ey Ali! Kim yeni bir elbise giyer ve bir yoksulu veya çıplak bir yetimi giydirirse Allah’a komşu olur, Allah ona eman verir, bu elbise üzerinde olduğu sürece onu muhafaza eder. 

Ey Ali! Çarşıya girerken şöyle de: “Allah’ın adıyla, Allah için şahitlik ederim ki, O’ndan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir.” Bunu söyleyince Allah şöyle der: “İnsanlar gafil iken kulum beni zikretti, şahit olun ki kulumu bağışladım.”

 Ey Ali! Allah, sokaklarda ismini zikreden bir kulunu beğenir. O kul mescide girdiğinde şöyle der: “Allah’ın adıyla giriyorum, Allah’ın peygamberinin üzerine salât ve selam olsun. Allah’ım! Bana rahmetinin kapılarını aç.” Çıkarken de şöyle der: “Allah’ın adıyla çıkıyorum, Allah’ın peygamberine salât ve selam olsun. Allah’ım bana ihsanının kapılarını aç.”

Ey Ali! Müezzinin ezan okuduğunu duyduğunda sözlerini tekrarla ki müezzinin aldığı sevap sana yazılsın.

Ey Ali! Abdestini bitirdiğinde şöyle de: “Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Hz. Muhammed de O’nun elçisi ve kuludur. Allah’ım! Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle.” Bu duayı yaptığında annenin seni doğurduğu gündeki gibi günahlarından temizlenmiş olursun, sekiz cennetin kapısı açılır ve “Dilediğinden gir” denilir.

Ey Ali! Yemeğini bitirince şöyle de: “Hamd beni yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah’a mahsustur.” Ey Ali içtiğinde şöyle de: “Hamd, bize suyu içiren Allah’a mahsustur. Allah onu merhametiyle tatlı ve içilebilir bir su kılmış, onu günahlarımız nedeniyle acı ve tuzlu yapmamıştır.” Böyle dua eden biri şakir (şükreden) diye yazılır. 

Ey Ali! Yalan söylemekten uzak dur, yalan yüzü karartır. İnsan yalan söyler, söyler, en sonunda Allah katında yalancı diye yazılır ve isimlendirilir. İnsan doğru söyler, söyler, en sonunda Allah katında dürüst ve doğru sözlü diye isimlendirilir. Hiç kuşkusuz yalan imandan uzaktır. 

Hz. Muhammed (s.a.v)

Reklamlar