kalbin anahtarı

Bir kimse her namazın ardından şu cümleler ile dua ederse, Allahu Teâlâ onu dostlarından yazar.

Dualar şudur:

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i islah eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’in sıkıntısını gider..

Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i ve sana inananların tümünü bağışla..

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn / Ebu’l-Leys Semerkandî (r.a)

Reklamlar