Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Lezzetleri kesen (dünya lezzetlerine karşı hırsı yok eden) ölümü çok zikrediniz (çok hatırlayınız).”

İbn-i Mâce, c.2, s.1422, h.4258

Reklamlar