ihlas suresi

Hz. Ali (k.v) Efendimiz buyurur ki:

“Allah Rasûlü (s.a.v) bize doğru yolu gösterince hepimiz Hakk Teâlâ’ya itaat ettik. Doğru yolu bulduktan sonra, Allah’a itaat etmeyi ve takva üzere bir hayat sürmeyi gerekli gördük.”

Hz. İmam Ali (k.v) divanı, syf. 48

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Turuk