beyaz zarif çiçek

Abdülkadir Geylani (k.s) Efendimiz şöyle dua ederdi:

Ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Rahman Allah’ım, kuşatıcı olan rahmetin hakkı için bize merhamet eyle.

Ey Rabb’im, senin cömertlik deryalarından bir damla benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bana bir zerre yeter.

Ey yarattıklarına karşı çok şevkatli olan Vedûd Rabb’im! 

Ey mahlûkatını yoktan var eden, onları öldükten sonra sonra yeniden dirilten Hay Rabb’im!

Ey dilediğini yapan Kadir Mevla’m, Arş’ının rükünlerini dolduran zatının hürmetine ya Rab!

Ey bütün yarattıklarına galip gelen kudretinin hürmetine, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için af istiyorum.

Senden başka ilah yoktur.

Ey kullarının imdadına koşan Rabb’im! 

Bize de imdat eyle ya Rab. Âmin..

Kaynak: Nübüvvet ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Reklamlar