Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: 

Zikrin en faziletlisi “Lâ ilâhe illallah”, duanın en faziletlisi de “Elhamdülillah”tır.

Reklamlar