gül hamalı

İbrahim bin Ethem (r.a) dedi ki:

“Öbür dünyada terazide en ağır gelen amel, burada bedene zor gelen ameldir. İşittiğime göre kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdığı kimseler yanında hesaba çekilir.”

Kaynak: Nübüvvet ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1