kabe kapısı

Tarik-i aliyyede halvet önemlidir. Hem de kendine göre bir usulü vardır. Halvet kelimesindeki harflerin birçok hikmetleri ve gizli sırları vardır:

Ha harfi: Hâlî’den

Lam harfi: Leylü’den

Ve harfi: Vuslat’tan

Te Harfi: Hidayet’ten alınmıştır.

Halvet anında nefse ve şeytana ait hazlar ölüp yok oluncaya kadar mücadeleye devam edilir. Kalp; mâsiva felaketinden kurtarılmaya, Allah’ın rahmeti celbedilmeye çalışılır.

Halvet iki bölümdür: Şeriat halveti, tarikat halveti.

Şeriat halveti, İslam’ın şartlarını yerine getirmektir.

Tarikat halveti ise; bütün kusurlardan kopmak, kötü sözlerden ayrılmak, günahlardan samimi olarak tevbe etmek; hased, kin, gıybet, yalan, yemin, iftira, nemime, alaya alma, ağız kalabalığı, bunların cümlesinden temizlenmektir. Bu hali tastamam gören şeyh, halvet iznini verir. Tensib ettiği günü tayin eder. Münasip gördüğü müridi karşısına alıp halveti usûlü dairesince öğretir.

Halvet, oruç gibi olur. Umumi temizlik yapılır. Kaç gün olacaksa o gün tayin edilir. Halvet sabahı yapılması gereken zikir bildirilir. Nefs ve hevâ ordusuna harp ilan edilir. Uygun görülürse diğer dervişlere haber verilir. Değilse kimseye duyurulmaz. Girilecek yere varınca sekiz adet tekbir okunur. Böylece nefs ve heva ordusuna harp anı haber verilir. Hazreti Allah’tan başarı niyazı başta olmak üzere, mağfiret, rahmet, yardım talebinde bulunulur. Zafer beklenir. Halvet yerinin soğuk girecek yerleri kapatılır. Bu, müridin hasta olmaması içindir. 

Kaynak: Nübüvvet ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Konu ile ilgili tasavvufokulu’nda yer alan diğer bir yazı:

Halvet Nedir, Sırları Nelerdir?

Reklamlar