Rasûlullah (s.a.v) kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir, öyle ikram ederdi ki, herkes Rasûlullah katında kendisinden daha hürmet gören (mükerrem) bir kimse yok sanırdı.

Kaynak Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar