Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Rabbimiz Tebâreke Ve Teâlâ Hazretleri her gecenin son üçte biri olduğu zaman dünya semasına tecelli eder ve buyurur ki:

“Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu, istediğini vereyim. Günahlarının bağışlanmasını isteyen yok mu, bağışlayayım.”

(Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, Ebu Dâvud)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar