Şüphesiz ki bu beyt (Kâbe) İslam’ın direklerinden bir direktir. Kim beyti ziyaret edip haccederse veya umre yaparsa, Allah ona kefildir. Ölürse cennete girdirir. Ailesine döndürürse mükafat ve ganimetle döndürür. Kim Mekke yolunda giderken veya dönerken ölürse mizana arz olunmaz, hesaba çekilmez ve bağışlanır. Hacdaki mal ve para harcamalarına Allah yolunda cihadda harcamalar gibi yediyüz misli sevap verilir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar