Rasûlullah (s.a.v) buyurmuşlardır:

“Ümmetimin bozulduğu çağda sünnetimi ayakta tutan için bir şehit ecri vardır.”

Kaynak: Kenzü’l-Ummâl, c.1, a.175, h.884

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar