taş ev

İlmin sadakası vaaz-u nasihattir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1