kavanozdaki gül

Atâ b. Sâib babasından rivayet etmiş:

“Ammâr b. Yâsir bizimle namaz kıldı ve namazı kısa kesti. Namazdan sonra ben dedim ki: “Ey Ebû’l-Yakzân, namazı kısa kestin.” Dedi ki: “Zararı yok ve bundan bana bir şey gelmez. Gerçekten ben Rasûlullah’tan duyduğum dualarla dua ettim. ” Ammâr kalkınca içimizden biri ardına düşüp, “O dualar nedir?” diye sordu. Ammâr da dedi ki

“Allah’ım, gayb ile ilgili ilmin ve halk üzerindeki kudretin hürmetine, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ve ölüm hakkımda hayırlı olduğu zaman emanetini al. Allah’ım, gayb ve şehadette senden haşyet diliyorum. Rıza ve gazap halinde hak söz söyletmeni istiyorum. Fakirlik ve zenginlik halinde ölçülü olmamı nasip etmeni talep ediyorum Tükenmeyen bir nimet ve eksilmeyen bir göz aydınlığı diliyorum. Kazadan sonra rıza hali, ölümden sonra hoş bir geçim ihsan eyle. Vech-i kerimine bakmamı nasip eyle. Zararlı bir belaya girmeden, saptırıcı bir fitneye tutulmadan cemâlini müşahede şevkine eriştir. Allah’ım, bizi iman ziynetiyle süsle. Allah’ım, bizi başkalarını hidayete ulaştıran ve kendileri de hidayette olanlardan eyle.”

(Amin)

Hadis Kaynak: Buhari,Mev’iza,19; Müslim,Zikir,4; Ebû Davud,Cenâiz,9; Tirmizî,Cenâiz,3

Kaynak Kitap: Kuşeyri Risalesi

Reklamlar