fincanda kırmızı gül

Yunus (a.s), Cebrâil (a.s)’a:

“Ey Cebrâil! Bana bu zamanda ibadetiyle Allah’a en yakın olan kulu göster” dedi. O da Yunus (a.s)’a elleri ve ayakları cüzzam hastalığı sebebi ile kesilmiş, burnu ve kulakları dökülmüş bir kimseyi gösterdi. Cüzzamlı o hali ile Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz etmekte idi:

– “Allah’ım! Bana sıhhat verdin, hem de arkasından hastalık..Benim maksadım bunlarla ilgilenmek değildir. Biliyorum, Sen benim için gerekli olanı yaparsın. Allah’ım! Benim maksadım Sen’den başkası değildir. Ey vuslatı engin ve iyiliği nihayetsiz olan Allah’ım! Beni de vuslatına erdirdiklerinden eyle.” (Amin)

Kaynak: Ruh’ul Ârifîn

Reklamlar