Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.”

Ebu Dâvud, c.5, Sünnet 3, H.4599

Kaynak Kitap: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar