cuma duası

Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:

“Beş şey var ki bunlarla imtihan edilir ve başınıza böyle bir musibet gelirse haliniz yaman olur. Ben, sizlerin böyle bir zamanda yaşamanızdan Allah’a sığınırım:

1- Bir toplumda zina açıktan yapılacak kadar ileri gitmişse, o toplumda geçmişinde olmayan hastalıklar sâri hale gelir.

2- Ölçü ve tartıyı noksan yaparlarsa mutlaka kendilerini kıtlık, şiddetli geçim sıkıntısı ve hakimin zulmü yakalar.

3- Zekata karşı çıkıp cimrilik yaparlarsa, mutlaka onlara gökten yağmur yağdırılmaz. Şayet, hayvanlar olmasaydı onlara hiç yağmur yağdırılmazdı.

4- Allah (c.c)’a ve Rasûlüne verdikleri sözü bozarlarsa, mutlaka onlara kendilerinden olmayan bir düşman musallat olur ve ellerindekinin bir kısmını alır.

5- Onların mesulleri Allah (c.c)’ın kitabı ile hükmetmezlerse, mutlaka aralarında anarşi ve çekişme baş gösterir.

Yüce Allah Kuran-ı Kerim’inde şöyle buyurur:

“Şüphesiz Allahu Teâlâ, cennet karşılığında müminlerden can ve mallarını satın aldı.” (Tevbe Sûresi, ayet 111)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar