Bağdat’tadır mekanı, sultanların sultanı

Bazu’l Eşheb’dir şanı, ya bazu ya Geylani

***

Abdülkadir sultandır, himmeti her an hazır

Hem deniz hem deryadır, ya bazu ya Geylani

***

Dergahında himmet var, sohbetinde hikmet var

Kapında bol rahmet var, ya baz-u ya Geylani 

***

Hasan-ı Hüseyni’sin, evliyanın gülüsün

Güzeller güzelisin ya bazu ya Geylani

***

Bilmeyen kıymetini alamaz himmetini

İçeyim şerbetini ya baz-u ya Geylani

***

Müridlerin cezbede, Hu Hayy denen her yerde

Elim senin elinde ya bazu ya Geylani

Not:

Bazu’l-Eşheb;Avını kaçırmayan şahin demektir. Kıymetlimiz, evliyaların sultanı, oniki piranın başı eş-Şeyh es-Seyyid Gavsu’l Azam Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin lakaplarından bir tanesidir. Himmetleri üzerimizde daim ola..(Amin)

Reklamlar