İnsanı istikamette daim kılan “Lâ İlâhe İllallah” kelimesinden bir an bile ayrılmamak, gafil olmamak gerekir.”

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

 

Reklamlar