canlı pembe güller

Rasûlullah (s.a.v)  buyurdular ki:

“Kul hasta olduğu zaman Allahu Teâlâ ona iki melek yollar ve şöyle buyurur:

“Bak bakalım, ziyaretçilerine neler söylüyor?”

Eğer ziyaretçileri geldiği zaman halinden şikayet etmez, Allah’a hamdederse onun bu hamdini Allah’a ulaştırırlar.  Kendisi daha iyi bildiği halde meleklere böyle yaptırır.

Bunun üzerine iki meleğe şöyle buyurur:

“Kuluma söyleyin, eğer onu öldürürsem cennete koyarım. Şifa verirsem, hastalık dolayısıyla eriyen etinin yerine ondan hayırlısını veririm. Akan kanından hayırlı kan veririrm. Günahlarını da kapatırım.”

Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, yeryüzünde hastalık veya başka bir musibete uğrayan her müslüman kulun hatalarını Allahu Teâlâ bağışlar. Tıpkı ağacın yaprağını döktüğü gibi..

Yine buyurdular ki:

Üç şey iyilik hazinesidir: 

1- Hastalığı gizli tutmak

2- Sadakayı gizli vermek

3- Başa gelen musibeti gizlemek

Muâz bin Cebel (r.a) şöyle anlatır:

“Allah (c.c) bir kuluna hastalık verdiği zaman sol yandaki meleğe buyurur:

” Kalemi ondan kaldır.”

Sağ yandaki meleğe ise şöyle buyurur:

“Bu kuluma sağlığında işlediği iyiliklerden daha iyisini yaz. Çünkü o teminatım altındadır.”

Rasûlullah (s.a.v) buyururlar ki:

Hastanın inlemesi tesbihtir. Bağırması tehlildir. Nefesi sadakadır. Uykusu ibadettir. Bir yandan öbür yana dönmesi Allah yolunda cihattır. Sağlığında yaptığı iyiliklerden daha iyisi ona bu hastalığında yazılır.”

Bir hastada hastalığı sırasında dört güzel haslet olur:

1- Ondan hata yazan kalem kalkar.

2- Sağlığında amel ediyormuş gibi mükafatı devam eder.

3- Hataları mafsallarından çıkar gider.

4- Vefat ederse günahları bağışlanmış olarak gider. Yaşarsa yine bağışlanmış olarak yaşar.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyururlar ki:

“Hastalarınızı yemeye ve içmeye zorlamayınız. Zira Allahu Teâlâ onları yedirip içirir.”

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn

Ümmet-i Muhammedin hastalarının hayırlı şifası için el-Fatiha..