eldeki çiçek

Seven şöyle der: 

Sevgilinin yaptığı her iş sevimlidir.

Kaynak: Fütûhât-ı Mekkiyye,cilt 8, syf. 257 / Muhyiddin İbni Arabi (k.s)