incili tesbih

Aşk, muhabbetin son haddi ve gayesidir. Hakk’ın, dostlarına bir hidayet ve lütfudur. Her ne kadar susuz insan suyu istiyorsa, su da susuz insana tutkundur.  Üstün aşk asla sükunet bulmaz. Aşığın tavrı, meşrebi her meşrepten ayrıdır. Aşığın meşrebi vahdet, mezhebi de Mevla’dır. Aşk yâra ait bir dürbündür ki, yabancıyı aşina ve uzağı da yakın kılar. Aşk kamil bir üstadtır ki, onunla yüzbinlerce ruh birlik tesis eder.. Aşık kendini hakir tutar, maşuku da yüceltir. Aşık aşkla zinde olur, zamanın kölesi değildir. Aşığa dert ve gam tatlı, akıl tutkununa ise herşey beladır. 

Hiçbir maşuk yoktur ki, aşığından habersiz olsun..

Eğer senin kalbinde Mevla’nın muhabbeti iki kat olmuşsa elbette O da sana öylece muhabbet duyar..

Kaynak: Marifetname

Reklamlar