gökyüzü

Kalbin merkezi yürektir. Yüreğin ortasında siyah bir nokta, süveyda bulunur. Süveyda iç güneşin, batın güneşin doğduğu yerdir. 

Çekirdeğin içinde ağaç gizlidir. Gönlün içinde de ilahi kitabın nüshası, nâmütenâhi sırlar gizlidir.

Nokta-i süveyda iki yüzlü bir aynadır. Bu yüzlerden biri görülen aleme, diğeri görülmeyen aleme yani alem-i gayba bakar. Bu ayna cilalı olursa onda alem-i gaybın nurları tezahür eder. Bu ayna herkeste vardır. Fakat gaflet, neşe, şehvet ve dünya sevgisi ile paslanmıştır. Cilası hakikati bilmek, şeriata uymak, zühdlük ve tefekkürle olur.

Kaynak: Müzekki’n-Nüfûs

 

Reklamlar