Rasûlullah (s.a.v) efendimiz buyurdu ki:

“Zikir, Allahu Teâlâ’nın büyük bir nimetidir. Şükrünü eda ediniz.”

Hadis Kaynak: Kenzü’l-Ummâl, c.1,s.414, h.1749

Bu hususta Allahu Teâlâ buyuruyor ki:

“Artık siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.”

Bakara Sûresi, âyet 152

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar