Eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûlühû.

Anlamı: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (aleyhisselam) Allah’ın kulu ve Rasûlüdür.

Reklamlar